1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2014 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi.
2. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait, 255 ada, 1 parsel ile mülkiyeti şahıslara ait 2073, 2542, 2547, 2551, 2552, 2648 ve 2650 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 2959 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, Lifos Dağı eteğinde bulunan yerlerin alt ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Melikgazi Belediyesinin, Demirciyazısı mevkiinde, 7395 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 970 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 6895 ada, 1 parsel numaralı ve 2995 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 parsel, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
11. Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi’nde güney çevre yolunun Talas İlçesi bağlantısını sağlayacak yolun bulunduğu yerde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 11405 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 264, 265, 266, 270, 271 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 156, 158 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 155, 156 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.08.2013 tarih, 25 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
17. Türkiye Diyanet Vakfı ile Belediyemiz arasında, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Deliklitaş Caddesi No:37’de bulunan, Kemal İmamtorunu Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun tadilatı karşılığında yapılacak Eğitim İşbirliği Protokolünün muhtevasının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
18. Melikgazi İlçesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesindeki herhangi bir caddeye Mustafa AĞCA isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan herhangi bir cadde veya sokağa Metin FEYZİOĞLU isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
20. Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 2147. Sokak 22 numaralı evin önünde bulunan bağlantı yoluna isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
21. Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan 6 adet bağlantı yoluna isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
22. 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılması ile Kocasinan ve Talas İlçe Belediyelerine ait mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri isimlerin mevzuat doğrultusunda düzeltilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
23. FIBA Kadınlar 2013-2014 sezonu Basketbol müsabakalarına katılmaya hak kazanan KASKİ Bayan Basketbol takımının ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi.
24. Diyanet İşleri Başkanlığının, Kayseri Diyanet İşleri Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi, İkmal inşaatlarda harcanması şartı ile Belediyemize yapacağı 1.000.000,00TL bağışın kabul edilip edilmeyeceği talebinin görüşülmesi.
25. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi, 1801 parsel numaralı taşınmazın 175,00m2 kısmının (112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunda Belediyemizce muvafakat edilip edilmeyeceği talebinin görüşülmesi.
26. Turan Küçükbürüngüz Mahallesi, 2632. Sokak isminin Çayır Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
27. Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, Koçkaya Caddesi Sağlık Ocağı kavşağının devamındaki isimsiz yola Ahmet ÖZDERİCİ isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

21.10.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

1. (28) Kocasinan İlçesi, Barbaros Mahallesi, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampusu içerisinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine tahsisli Elektrik santrali, Buhar Santrali ve Eğitim Yapısı Binalarının Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesine çevrilmesi ve işletilmesi ile ilgili olarak, Belediyemiz ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2. (29) Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş şirket sermayesini 3.000.000.TL artırarak 10.000.000.TL’ye çıkarmış olup, sermaye artırımından dolayı Develi Belediyesi tarafından kullanılmayan 150.000.TL rüçhan hakkının Belediyemizce kullanılıp kullanılmayacağı talebinin görüşülmesi.
3. (30) Mülkiyeti Belediyemize ait, Gülük Mahallesi, çok katlı otoparkın zemin ve bodrum katında yapılacak olan 51 adet dükkanın 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
4. (31) Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 adet solo (12 metre) CNG doğalgaz yakıtlı otobüs alınması talebinin görüşülmesi.
5. (32) Erciyes dağı Kış Sporları ve Turizm Master planı çerçevesinde yapımı tamamlanan 6 adet mekanik tesisin, Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
6. (33) Belediyemizce, Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresinde meclisimizce alınan kararlar doğrultusunda yaptırılan cephe düzenleme işleri masraflarının %50’lik kısmının bina ve işyeri maliklerinden tahsil edilmesi talebinin görüşülmesi.
7. (34) 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere 2 personelin 2013 Mali yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
8. (35) 4-5 Eylül 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Poitiers şehrinde yapılan toplantıya katılan Etüt ve projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın, Encümenin 28.08.2013 tarih ve 935 sayılı kararı ile görevlendirilmesi hakkında meclisin bilgilendirilmesi.
9. (36) 01-04 Ekim 2013 tarihleri arasında Fas’ın Rabat kentinde yapılan 4. Dünya kongresine katılan Park Bahçeler ve Ağaçlandırmalar Dairesi Başkanı Halit TAŞYAPAN’ın Encümen tarafından görevlendirilmesi hakkında meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi.
10. (37) Belediyemiz Meclisinin 26.08.2013 tarih ve 677 sayılı karırı ile kabul edilen, İmar planlarında bütünlüğün sağlanması için plan müellifince hazırlanmış olan plan notlarının 47. Maddesine Melikgazi Belediyesince, 22. Maddesine ise Kocasinan Belediyesince yapılan itirazın görüşülmesi talebi.
11. (38) Belediyemiz Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 545 sayılı kararı ile kabul edilen, mülkiyeti Maliye hazinesine ait Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan nazım imar plan değişikliğine Askı ilen süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.
12. (39) Belediyemiz Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 597 sayılı karına istinaden Şeker Tepe evler civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine Askı ilen süresi içerisinde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.
13. (40) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi 786 ada, 1-2-3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14. (41) Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesinde yer alan enerji nakil hattının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
15. (42) Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi içerisinde yer alan 5623 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
16. (43) Kocasinan Belediyesinin, Himmetdede Beldesi, K34A-07A-2C pafta, 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
17. (44) Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı parkı ve Mimarsinan kavşağı arasında, Sivas caddesinin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18. (45) Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde mevcut köy yerleşimi alanı olarak planlı alanın güneyinde bulunan Karagedik ve Poruklu Mevkiinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
19. (46) Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, 3821 ada, 1, 2, 3, 5, 10, 11 parsel ile 3822 ada, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
20. (47) Talas Belediyesinin, Talas 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile Yukarı Mahalle, Gülistanevleri-Reşadiye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
21. (48) Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Yenidoğon Mahallesi içerisinde yer alan Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
22. (49) Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesi, Kurtgözü mevkii, 74-82 pafta, 1204 ada, 1parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
23. (50) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih, 185 ve 187 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24. (51) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 285 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25. (52) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 188 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
26. (53) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih, 205, 206 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
27. (54) Karahöyük Mahallesi, Kültepe Cadde isminin, Prof. Dr. Tahsin ÖZGÜÇ Kültepe caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
28. (55) 20-22 Kasım 2013 tarihlerinde Brüksel’de Belediyelerin çocuklara yönelik hizmetleri konulu çalışmaya katılmak üzere Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali KARCIOĞLU’nun görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
29. (56) Kocasinan Erkilet mevkiinde Melihşah Üniversitesi'nin 1/100.000 ölçekli plan tadilatı talebinin görüşülmesi.