1. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2021 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarih, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ve 109 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan (Fatih) Mahallesinde bulunan 841 parsel numaralı taşınmazın kuzey doğusunda tescil harici olan alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde, Yavuzselim Mahallesinde bulunan mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, 6320 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih 48 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Sarıoğlan Belediyesi’nin, Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi'nde, mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesi’ne ait 1396 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Özvatan Belediyesi’nin, Özvatan İlçesi, Alparslan Mahallesi'nde (tapuda Cumhuriyet Mahallesi), mülkiyeti Özvatan Belediyesi'ne ait 383 ada 1 parsel ve 389 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar ile mülkiyeti şahsa ait 259 ada 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. İncesu Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarih, 35 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesinde, mülkiyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait 2223 ada, 216 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesinde koordinatları belirtilen alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.