20/11/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ
1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2015 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2015 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Develi Belediyesinin 2015 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Melikgazi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Kocasinan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Talas Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Hacılar Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. İncesu Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Develi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Bünyan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Pınarbaşı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Tomarza Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Yeşilhisar Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Sarıoğlan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Sarız Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Yahyalı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Felahiye Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Akkışla Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Özvatan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. İncesu Belediyesinin 2014 yılı bütçesine 2.000.000 TL ek bütçe yapılması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Konut alanı, Cami alanı, Yeşil alan, otopark ve yol olarak planlı alanda Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 8600 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Melikgazi İlçesi, Osman Kavuncu Mahallesinde,mülkiyeti Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı olan 4953 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kütle nizam şeklinde planlı alanlardaki yapılara ait bodrum katlarda yapılacak müştemilatların havalandırılması için gereken kuranglezlerin yapılanma şartları ile çatı saçağı ve engelli rampası gibi alanların ne şekilde yapılabileceği hususlarında Kayseri İl bütününde geçerli olacak ilke kararı oluşturulması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1030 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 357 ve 358 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.