1. Melikgazi Belediyesinin, Küçükali Mahallesi’nde, asri mezarlığın doğusu ve güneyindeki ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan bölgede, 18.madde uygulama çalışması yapılacağından, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde 367 ada, 648 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Sarız Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Çatakdere Mahallesi ile bağlantı sağlayan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında 20 metrelik taşıt yolu olarak planlı aksın yeniden düzenlenerek planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 115, 116 ve 117 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Kayseri Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi. 
8. Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde mülkiyeti şahıslara ait, 12121 ada, 1 parsel ve 12120 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde mülkiyeti şahsa ait, 4906 ada, 5 parsel, 5968 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi’nde mülkiyeti şahsa ait, 11477 ada, 7 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde mülkiyeti şahsa ait, 558 ada 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 3603 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 43 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10614 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi, 590 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın güneyinde, 589 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın ise doğusunda kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10506 ada, 38 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Kocasinan İlçesinde, Kötügöller Mahallesi, 962 ada, 5, 7, 8 parsel, 1014 ada, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 22 parsel, 1058 ada, 26, 53 ve 58 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Kocasinan İlçesinde, Oymaağaç Mahallesi, K34-b-23d-1 pafta, 6576 ada, 2 parsel ve 6578 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Hacılar Belediyesinin, Akdam ve Aşağı Mahallelerinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Tomarza Belediyesinin, 4.Mıntıka Mahallesi, 56 ada, 4, 16, 29 ve 41 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Tomarza Belediyesinin, Ekinli Mahallesi, 167, 168, 169, 936 ve 939 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Özvatan Belediyesinin, Özvatan Felahiye İl Yolu Km:35+750-37-960 arası kesim ile Özvatan İl Yolu Km:34-340-35+845 arası kesimde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 350 ada, 1 ve 7 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Pınarbaşı Belediyesinin, Pazarören Mahallesinde bulunan 30 ada, 20, 22, 25, 26, 27, 73, 29, 30, 31 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Melikgazi Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 263, 264, 268, 273, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 291, 295, 297, 298 ve 300 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Talas Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 129 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Develi Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. İncesu Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih, 83 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. İncesu Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Yahyalı Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarih, 52 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde Ağaç İşleri olarak bilinen alanın güney ve güneydoğusunda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Kocasinan Belediyesinin, Askeri Güvenlik Bölgesi olarak planlı alanlarda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Felahiye Belediyesinin, Özvatan-Felahiye İl yolu ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
37. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.05.2016 tarih, 275 sayılı kararı ile Kayseri İl İdari Sınırları içerisinde yapılan, 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı'na askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
38. Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 12413 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
39. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi, Fatih, Kayapul ve Dere Mahallelerinin bulunduğu alanda, Melikgazi Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 271 sayılı kararına istinaden eş zamanlı olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
40. Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
41. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (KASKİ) Kocasinan İlçesinde Cırkalan ve Oymaağaç Mahallelerinde dere yataklarının imar planlarına işlenmesi yönünde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
42. Hacılar Belediyesinin, Aşağı Mahallesi, 191 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
43. Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi’nde sanayi alanının güney kısmında 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
44. Hacılar Belediyesinin, Hürmetçi ve Karpuzsekisi Mahallelerinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
45. Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi’nde konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin güneyinde planlı bulunan 50 metre genişliğindeki yolun 1/5000 ölçekli nazım imar planından kaldırılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
46. Develi Belediyesinin, Develi-Erciyes yolu ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
47. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
48. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 319, 321, 322, 323 ve 324 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
49. Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 2130 ada 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
50. Felahiye Belediyesinin, Baraj Mevkiine yapılan imar planına ilişkin aksaklıkların giderilmesi için revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
51. Felahiye Belediyesinin, Beyler Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 270 ada 26 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda taşınmaz malikinin dilekçesine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 
52. Bünyan Belediyesinin, Hazerşah Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 496 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
53. Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 156 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
54. Bünyan Belediyesinin, Sultanhanı Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 1278 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
55. Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
56. Yahyalı Belediyesinin, Taşhan Mahallesi’nde bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
57. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11441 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
58. Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı Cumhuriyet Mahallesi, 11957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
59. Melikgazi Belediyesinin, Vekse Mahallesinde 1/25000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
60. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde parsel maliklerinin talebine istinaden çok sayıda taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
61. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde 5474 ada 2, 3, 4, 5, 6 parseller ve 10517 ada 4, 5, 6, 7, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
62. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesinde 231 ada 1 parsel ve 10693 ada 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
63. Bünyan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesinde 1041 ada 1 parsel ve 10693 ada 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
64. İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 98 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
65. Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7316 ada, 6 parsel numaralı, 2.265,13m² yüzölçümlü, uygulama imar planında 9504m² inşaat alanlı ticaret ve konut alanı olarak planlı; Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7316 ada, 7 parsel numaralı, 4.186,68m² yüzölçümlü, uygulama imar planında E:1,00 ticaret alanı olarak planlı; Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7316 ada, 8 parsel numaralı, 2.273,14m² yüzölçümlü, uygulama imar planında E:0,50 akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlı taşınmazların 2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi. 
66. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün, Hacılar İlçesi, Aşağı ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 13.05 ha büyüklüğündeki alanda her türlü harita, imar planı, imar uygulaması ve tasarım projelerine ilişkin onay yetkisinin geçici olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesine verilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 67. Mardin’in Nusaybin İlçesinde meydana gelen patlama sonucunda şehit olan Jan. Uz. Çvş. Mehmet POLAT’ın isminin Belediyemizce yaptırılacak bir park veya yapıya verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 68. Muhtelif cadde, sokak, yol, park ve okullara isim verilmesi veya değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 69. Bahçeli Mah. Barış Sok. No:14 Sarız/Kayseri ve Yeni Mah. Kululu Cad. No:26 Akkışla/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatı ile birlikte Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
70. Ziya Gökalp Mah. Ege Cad. No:29 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan halı sahasının Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Spor A.Ş.)’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
71. Belediyemizce, Cumhuriyet Mahallesi (Çarşı Alanı) içerisinde bulunan, listedeki bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
72. Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ye ekmek ve unlu mamulleri fabrikası faaliyetleri kapsamında 7.000.000,00-TL’ye kadar borçlanma yapabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 68. Maddesine istinaden borçlanma ile ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak şartı ile kredi kullanma yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi. 
EK GÜNDEM 
1. (73) Tomarza Belediyesine 2.500.000,00-TL Ek Bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi. 
2. (74) Mustafa ÖNER isimli hayırseverin, Belediyemizce yaptırılan bir okul binasına Mustafa ÖNER isminin konulması şartıyla yapacağı şartlı bağış konusunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
3. (75) Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi, 1237 ada 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
4. (76) Kocasinan İlçesi, İstasyon Mahallesi, 2968 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
5. (77) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 199 ve 200 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
6. (78) Talas Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 135, 137 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
7. (79) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih, 35 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
8. (80) İncesu Belediyesinin, Subaşı Mahallesi 110 ada, 146 ve 155 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave azım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. (81) Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Riskli Alan ilan edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 721 sayılı kararına yaptığı itirazın görüşülmesi.