1.Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kuzey Mahallesi 662 ada 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, 10840 ada, 10, 11, 12 ve 15 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 140, 142, 147, 148, 149, 150 ve 152 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 163, 164, 166, 167, 168 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarih, 196, 199, 200, 201, 202 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Hacılar Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 121, 122 ve 123 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Beyazşehir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esaslarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148 ve 149 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan ve Melikgazi İlçeleri sınırında kalan Beyazşehir Mahallesinde, Beyazşehir Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edilen alanın imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Felahiye Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Felahiye Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.İncesu Belediye Meclisinin 25.06.2019 tarih, 58, 59, 60, 61 ve 62 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesinde, “Bahçesaray Kaya Mezarları” sit alanının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün, 154 kV Ürgüp-Çinkur (TTFO) (KOP) Enerji İletim hattının 1/5000 ölçekli planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.İncesu Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarih, 71 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Develi Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 55 ve 04.12.2017 tarih ve 108 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Kayseri İli Talas İlçesi Kiçiköy Mahallesi 32 ada 3, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların hissedarları tarafından, Belediyemiz Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 231 sayılı kararına dair açılan iptal davası nedeniyle ilgili parsele yönelik öneri planı hazırlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahallesi'nde yer alan 1163, 1164 ve 1165 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 1289, 860 parsel numaralı ve 915 ada 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 555 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Talas Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 104, 107, 108, 110 ve 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Talas Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 115, 116, 118 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahallesi 159 ada, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazlar ve civarında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Bünyan Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarih, 27 sayılı ve 03.06.2019 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Erciyes Kayak Merkezinde kullanılan bilet fiyatlarının güncellenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde, bulvar ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması talepleri hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Hacılar Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
31.Hacılar Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
32.Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi 12117 ada 1 parsel ve 12118 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
33.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 205, 207, 208, 211, 213, 214, 229 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
34.Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde Ortabağlar Mevkii Kaya Yerleşimi, Esvasın Kaya Yerleşimi, Nekropolü ve Güvercinliklerin bulunduğu alanların I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
35.Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi 1888 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
36.Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi Merkezini kapsayan sınırları belirlenen alanın 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
37.İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde bulunan mülkiyeti İncesu Belediyesine ait 241 ada, 1 numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
38.İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesinde bulunan 1574 ada 11, 12, 13 parsel parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
39.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 156 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
40.Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesinde 789 parsel ve 188 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
41.Melikgazi İlçesi, Alpaslan Mahallesinde Gavremzade Abdulkadir Ağa Bin Ali Vakfı’na ait olan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
42.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde 807 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ve güneyindeki park alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
43.Pınarbaşı Belediyesinin, merkez mahallelerini ilgilendiren alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
44.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması talebinin görüşülmesi.
45.Malatya Karayolu Gaffar Okkan Bulvarı ve Tavlusun Mahallesi bağlantı yolunda görsel değeri artırmak,  ağaçlandırma yapılabilmesi, bu alanların korunabilmesi ve bakılabilmesi maksadıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
46.Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan II ve III Sayılı Cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.
47.Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet cenaze yıkama aracının Melikgazi Belediyesine devredilmesi talebinin görüşülmesi.
48.Türkiye Diyanet Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Protokolü Kapsamında öğrenim amaçlı ilimize gelen yabancı öğrencilerden lise düzeyinde eğitime devam eden öğrencilerin indirimli seyahat hakkının devam etmesi talebinin görüşülmesi.
49.Toplu Ahır Projesi İşletmesi ve Toplu Ahır Makine ve Ekipmanlarının kullanımı ile ilgili olarak; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Felahiye Belediyesi ve Kayseri Şeker A.Ş arasında hazırlanacak iş birliği protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
50.Belediyemiz tarafından tarımsal üreticiyi desteklemek amacıyla başlatılacak olan “Çiftçi Akademisi” için Üniversiteler, Tarım İl Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Üreticiler Birliği Derneği ile protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
51.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete yayımlanma sürecinde, 17.05.2019 tarih ve 2019/156 sayılı Meclis Kararından sonra yapılan ve ruhsat alındıktan sonra proje tadilatı yapılan başvurular için 2019/156 sayılı meclis kararına göre işlem yapılması talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                          EK GÜNDEM

52.(1) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi ve Taksi Durakları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
53.(2) Büyükşehir Belediyemiz tarafından yakıtsız ve şoförsüz araç kiralanması işi ihalesinin, 27 ay süreyle (01.10.2019-31.12.2021) yıllara sari olmak üzere yapılması talebinin görüşülmesi.
54.(3) İller Bankası A.Ş tarafından ihalesi yapılan Bünyan ve Akkışla Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işleri için toplam 5.654.757,62 TL ek kredi kullanımına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
55.(4) Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 10151 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
56.(5) Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi 6930 parsel numaralı taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
57.(6) Sarıoğlan Belediyesinin, Bakarcak Mahallesi, 282 ada, 2 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
58.(7) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 26.07.2019 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
59.(8) Talas Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 130 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
60.(9) İncesu Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
61.(10) Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi 12028 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
62.(11) Pınarbaşı Belediyesinin, Küçük Gümüşgün Mahallesi 53 ada, 150 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
63.(12) Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi 129 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
64.(13) Mülkiyeti TOKİ'ye ait Kocasinan İlçesi, Oruçreis Mahallesinde, tapunun Karpuzatan Düz Mahallesi, 3129 ada 10 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
65.(14) Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi 12117 ada 1 parsel ve 12118 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
66.(15) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 205, 207, 208, 211, 213, 214, 229 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.