1. Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar Mahallesi 2664 ada 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde, Kuruköprü ve Gürpınar Mahallelerini birbirlerine bağlayan yol güzergahı üzerinde doğalgaz ile ilgili çalışmalar yapılabilmesi amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanda, söz konusu yolun 1/25.000 ölçekli nazım imar planına ve fiili durumuna uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 4868 ada, 1 parsel ve 4867 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi, 0 ada 1082 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi, 167 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih, 100 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2022 tarih, 110 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Sarıoğlan Belediyesi, Güzelyazı Mahallesi, 142 ada 52 ve 54 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Tomarza Belediye Meclisinin 04.02.2022 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Tomarza Belediye Meclisinin 05.05.2022 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Tomarza Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Develi İlçesi, Güneyaşağı Mahallesi, 453 ada, 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesi’nde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Develi Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Develi Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Develi İlçesi, Sindelhöyük Mahallesinde imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. İncesu Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih, 47, 48, 49, 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Yahyalı Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Talas Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih, 86, 87 ve 88 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Talas İlçesi, Reşadiye, Akçakaya, Endürlük ve Zincidere Mahallelerini kapsayan alanda ilave revizyon nazım imar planı yapılması yönünde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2022 tarih, 70 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planına askı ilan sürecinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezar Ücretlerinde, Kayseri’de ikamet eden şehit ailelerine %50 indirim uygulanması talebinin görüşülmesi.

25. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 31 adet arsa vasıflı taşınmazın, satışının yapılması ve satış işlemlerinin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

26. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Melikgazi İlçesi, Demokrasi (Mimarsinan) Mahallesinde şehit ailelerine tahsis edilen dairelerin tahsis sahipleri adına tapu devirlerinin yapılması ve tapu tescili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

27. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre; Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin görüşülmesi.

28. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre; İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin görüşülmesi.

29. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yeşil şehirler uygulamalarının desteklenmesi veya gerçekleştirilmesi amacıyla protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

30. Kocasinan Belediyesi’ne 730.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

31. 38 YY 602 plakalı aracın 3 yıllığına Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği’ne tahsis edilmesi ve tahsis işlemi ile ilgili düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ'a veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

32. 38 ZS 906 plakalı cenaze taşıma aracının 3 yıllığına Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Araştırma Vakfı’na tahsis edilmesi ve tahsis işlemi ile ilgili düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ'a veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

33. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.

34. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Kocasinan İlçesi, Hacıkılınç Mahallesi 16101 ada 1 parsel, 16102 ada 1 parsel, 16507 ada 1 parsel ve 16508 ada 1 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı hisselerin, ortak işbirliği protokolüne istinaden Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş.’ye devredilmesi talebinin görüşülmesi.

35. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 33 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

36. Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesi, Kocasinan Bulvarı ile 19. Cadde kesişimindeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

37. Yahyalı İlçesi, İsmet Mahallesi, Tapur Mevkii, 624 ada, 346 parsel numaralı taşınmazın doğusunda bulunan alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

38. Yahyalı İlçesi, Avlağa Mahallesi, Beynamaz ve Kocaçukur Mevkiinde nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

39. Yahyalı İlçesi, Büyükçakır Mahallesi, 147 ada, 267 parsel ve Çubukharmanı Mahallesi, 103 ada, 505 parsel numaralı taşınmazın güney doğusunda bulunan alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

40. Kocasinan İlçesi, Ertuğrulgazi, Oymaağaç ve Camiikebir Mahallelerinde (tapuda Erkilet Mahallesi), Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın doğusunda, Kuzey Çevre Yolunun kuzey ve güney kısmındaki muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda revizyon imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

41. Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesinde, 568. Sokak, 361. Sokak, 362. Sokak, 364. Sokak ve 366. Sokakların bulunduğu bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

42. Kocasinan İlçesi, Mahzemin Mahallesinde revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

43. Melikgazi İlçesi, Hunat Mahallesi 1200 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

44. Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde Erkilet Camikebir Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 9240 ve 9245 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

45. Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi 322 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

46. Melikgazi Belediyesi’nin, Tacettinveli Mahallesinde 5015 ada 2 ve 3 parsel, 5019 ada 3 parsel, 2815 ada 8 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden kültür varlıklarına ait kalıntıların bulunması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

47. Kocasinan İlçesi, Yeşil Mahalle'de, mülkiyeti vakıf ve şahıslara ait 1037 ada 6, 7, 33 ve 37 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

48. Yahyalı Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

49. Kocasinan Belediye Meclisinin 04.07.2022 tarih, 113, 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

50. Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi 108 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın Sulu Mutlak Tarım Arazisi sınıfında olması nedeniyle, parsel içerisinde projelendirilip, tarımsal müze ve kültürel tesis yapılması amacıyla kamu yararı kararı alınması talebinin görüşülmesi.

51. Pınarbaşı Belediyesi’nin Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 338 ada 1 parsel, 345 ada 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

52. Pınarbaşı Belediyesi’nin Pınarbaşı İlçesi, Küçükgümüşgün Mahallesi, mülkiyeti Pınarbaşı Belediyesine ait 296 ada 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

53. Pınarbaşı Belediyesi’nin, Küçükgümüşgün Mahallesinde 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

54. Develi Belediye Meclisinin 04.07.2022 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

55. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin, Kocasinan İlçesi, Sahabiye Mahallesi'nde (tapuda Kavakyazısı Mahallesi), mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 765 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

56. Pınarbaşı Belediyesi’nin, Küçükgümüşgün Mahallesinde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

EK GÜNDEM

 

57. (1) Akkışla Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

58. (2) Talas Belediye Meclisinin 04.07.2022 tarih, 112, 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

59. (3) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında “Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi” projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.