1.Bünyan Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 6 hektarlık alanda imar planlarına uygun olarak Kentsel Tasarım Projesinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi, 8605 ada, 43 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarih, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi İlçesi, Gültepe, Köşk, Kılıçarslan, Alparslan, Melikgazi ve Erenköy Mahalleleri genelinde yapılmış olan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarını kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.10.2018 tarih, 373 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Mülkiyetleri Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 8266 ada, 3 parsel numaralı, İnecik Mahallesi, 10840 ada, 10 parsel numaralı, Develi İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 29 ada, 45 parsel numaralı koordinatlarla belirlenmiş kısımlarının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi