1.Belediyemizin 2017 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın "Kadın Üretiyor, Kayseri Kalkınıyor" projesi kapsamında işbirliği yapılabilmesi ve protokol imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Belediyemiz Meclisinin 12.02.2018 tarih, 54 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına 2 ayrı dilekçe ile askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 70 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Akkışla İlçesi, Yeni Mahallesi, 122 ada, 25, 26, 30 ve 31 parsel numaralı taşınmazlar ve civarını kapsayan plan tadilatına, eski haline dönmesi yönünde askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Mimarsinan OSB kavşağının bulunduğu alan ve civarında Belediyemiz Meclisinin 13.11.2017 tarih, 423 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına 3 ayrı dilekçe ile askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih, 175, 177, 178 ve 179 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Talas Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 47, 48, 49 ve 50 sayılı kararları ile 09.05.2018 tarih, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.İncesu Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Fen İşleri Daire Başkanlığının, şehrimizin batı kısmında bulunan Organize Sanayi Bölgesini şehrin doğu tarafına bağlayacak imar planlarında 30 metre genişliğindeki yolun açılabilmesi için kot farkından dolayı katlı kavşak yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.