1- Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.

2- KASKİ Genel Kurulu’nun 14.05.2012 tarih ve 2012/8 sayılı kararına istinaden; Melikgazi İlçesi, 11456 ada ve 11464 ada civarında, mevcut imar planında kaptaj alanı olarak planlı alanın bir kısmının, su kaynaklarına zarar vermeden yeşil alan olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

3- Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 176 pafta, 646 ada, 9 parsel ile 9542, 9543 ve 9544 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1 /5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

4- Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, 11374 ada, 5 parsel, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 230, 231, 232, 287, 290, 291, 292 parsel, Billur Mahallesi, 10511 ada, 19 parsel, Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 101, 108, 109, 112, 113, 114 parsel 3822 ada 1 parsel de bulunan taşınmazların bulunduğu imar planlarının incelenerek değişiklik gereken yerlerde düzenleme yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

5- Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, K34-b-24-d-2 pafta, 7093 ada, 11 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

6- Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mevkii, 145 ada, 133, 134 ve 135 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

7- Melikgazi Belediyesinin; Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 7843 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

8- Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, 3145 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

9- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.05.2012 tarih, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.