1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2012 Mali Yılı Performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2012 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2012 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6. Kocasinan Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7. Melikgazi Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8. Talas Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9. Hacılar Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10. İncesu Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11. Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12. Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13. Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan deresinin sarımsaklı deresine birleştiği yerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14. Kocasinan Belediyesinin, Belsin Bölgesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15. Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi,150 pafta, 947 ada, 2 parsel ve 4222 ada nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2011 tarih ve 48 sayılı kararını incelemesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.