1.Melikgazi İlçesindeki Kentsel Sit alanlarında mevcut imar planlarına göre uygulama yapılarak geçmiş değerleri yaşamanın mümkün olmadığı anlaşıldığından, bölgeye ait olarak hazırlanan koruma amaçlı revizyon imar planlarının açıklama raporları ile beraber incelenerek onanmak üzere, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulana sunulması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2.Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10 ve 15 parseller ile 1611 ada, 84 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.04.2010 tarih ve 145 sayılı kararı ile nazım imar plan tadilatı yapılmıştır. Meclis kararında geçen, Kocasinan Belediyesinin talep yazısında sehven belirttiği 84 parsel numarasının 846 olarak tavzih edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1218 ada, 49 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1214 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 1591 ada, 1328 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yeni Mahalle, K-34-b-12d pafta 109 ada, 30 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 11.06.2010 tarih, 153 ve 154 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.