1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 133 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. Yahyalı Belediyesi, Yenice ve Kuzuoluk Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih ve 159 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2015 tarih, 555 sayılı kararı ile onaylanan Pınarbaşı İlçesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazların incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD 2. Bölge Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında 201 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü ve Molu Mahalleleri ile Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8. Kocasinan İlçesi, Hacıkılınç Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 809 ada, 109 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9. Yahyalı Belediyesinin, Dikme Mahallesi, 150 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 170 sayılı kararını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 126 sayılı meclis kararı doğrultusunda çalışmaları devam etmekte olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı 1.Etap sınırları içerisinde imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.