1. Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih, 61, 62, 63, 64 ve 65 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi, 926 ada, 1, 2, 11, 12, 26, 27, 29, 30, 31, 42, 47, 53, 64; 929 ada, 41, 43, 44, 54 no’lu parseller; 2499 ada, 1 parsel ve 4088 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 22, 24, 27 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. Bünyan Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. Bünyan Belediyesinin, Camikebir Mahallesi 317 ada 5 parsel ve 318 ada 1 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Toki'nin başvurusu doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6. Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Sahabiye-Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Proje alanı içersinde bulunan Kocasinan Belediyesi adına kayıtlı taşınmazların, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazlar ile takas talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7. Melikgazi Belediyesinin, Kayabağ Mahallesi, 9549 ada, 12 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8. Kocasinan Belediyesinin, Barbaros Mahallesi, 2410 ada, 10 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Osman Gazi Mahallesi, 391 ada, 5 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10. Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 4539 ada, 1 parsel, 4540 ada, 1 parsel, 4556 ada, 1 parsel, 4563 ada, 1 parsel ve 4544 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11. Hacılar İlçesi, Eşmecik mevkii ve civarında yapılan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2015/1198 esas, 2017/94 sayılı kararına istinaden iptal edildiğinden, söz konusu alanların nazım imar planlarının yeniden yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12. İncesu Belediyesinin, Üçkuyu Mahallesi, 150 ada, 6 parsel ve Garipçe Mahallesi, 103 ada, 65 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13. Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.02.2017 tarih, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14. Yahyalı Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih, 23 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15. Sarıoğlan Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16. İncesu Belediyesinin, Vali İhsan ARAS Mahallesi, 708 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.