17.01.2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

1. Kocasinan Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Melikşah Üniversitesine ait alanda, 1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 212 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

3. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2013 tarih ve 679 sayılı kararı ile onanarak ilan edilen Talas İçesi, Talas Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

4. 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında Talas Bulvarının üniversite çıkışı ile Cemil Baba mezarlığı arasındaki kesimde tip kesit değişikliği yapıldığını ve doğrultuda güzergah plan paftalarının yeniden hazırlandığını ayrıca raylı sistem hattının 2+720.00 km’sinden başlayıp Erciyes Üniversitesi Hastane önünden geçen güzergahın iptal edildiğini belirterek güncel güzergah planının İmar Planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

5. Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, K35-a-21b-4d pafta, 6925 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

6. Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan notlarında değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 6, 9, 11, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 11104 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

9. Melikgazi Belediyesinin, Kılıçarslan Mahallesi, 2242 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.