1. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği” nin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. İncesu İlçesi, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Koruma Amaçlı İmar Planlarının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro harici kayalık ve taşlık alan olarak koordinatları ile belirtilen bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Sarız Belediyesinin, 323 ada, 55, 56, 57, 58 ve 59 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Felahiye Belediyesinin, Kale Mahallesi, 144 ada, 9 ve 45 parsel ile Yenimahalle 136 ada, 114 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Yahyalı Belediyesinin, İlyaslı Mahallesi, 1031 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 20 ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Kocasinan Belediyesinin, Yunus Emre Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda Nazım İman plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.