1. Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2023 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 12630 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi 12641 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi 7132 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlar, 10315 ada 9 parsel numaralı taşınmaz ve batısında bulunan tescil harici alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 70 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 71 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 72 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 73 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi, 15386 ada 284 parsel ile 15400 ada 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Hacılar Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi ve Beğendik Mahallelerinde, 1.Etap Rezerv Yapı Alanının güneyinde tescil harici yaklaşık 18 ha alanın rezerv yapı alanı olarak değerlendirilmesine yönelik alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının ortak işbirliği kapsamında değerlendirilerek ilave 1/5000 ve ilave 1/1000 ölçekli imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, Çaytarla Mevkii, 538 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Kocasinan İlçesi, Kalkancık Mahallesi'nde yer alan, mera vasıflı mülkiyeti Kamu Orta Malı olarak kayıtlı 3613 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Kocasinan İlçesi, Bayramhacı Mahallesi'nde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, 192 ada 76 ve 77 parseller ile mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 192 ada 269 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi'nde yer alan, 101 ada 106 ve 124 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Kocasinan İlçesi, Erkilet Arabidin Mahallesi'nde bulunan 8655 ada 2, 4 ve 6 parseller ile tescil harici alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Kocasinan İlçesi, Molu Mahallesi'nde yer alan, 103 ada 102 ve 148 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Kocasinan İlçesi, Yazır Mahallesi, 6017, 6018, 6019, 6023, 6024, 6025, 6056 ve 6057 ada numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmasını talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 5131 ada 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6923 ada 1, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 77 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 78 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Kocasinan Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 79 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Sarıoğlan İlçesi, Çiftlik Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 385 ada 23 ve 25 parsel, 386 ada 1 parsel, 423 ada 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Sarıoğlan İlçesi, Çiftlik Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 426 ada 1 parsel, 427 ada 20, 22, 33 ve 34 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Sarıoğlan İlçesi, Çiftlik Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 363 ada 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Talas Belediyesi'nin, Endürlük ve Akçakaya Mahallelerinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. Talas Belediye Meclisinin 10.02.2023 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Talas İlçesi, Alaybeyli Mahallesi, 107 ada, 107 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Talas Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih, 56 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Bünyan İlçesi, Gergeme Mahallesi, 145 ada, 125 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Bünyan İlçesi, Sümer Mahallesi, 268 ada, 9 ve 11 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33. Bünyan İlçesi, Gergeme Mahallesi, 199 ada, 17 ve 18 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34. Bünyan İlçesi, Gergeme Mahallesi, 192 ada, 136 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

35. Pınarbaşı İlçesi, Karahacılı Mahallesi, 110 ada, 27 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

36. Bünyan İlçesi, Dağardı Mahallesi, 102 ada, 88 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

37. Pınarbaşı İlçesi, Kazancık Mahallesi, 163 ada, 10 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

38. Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 32 ada 3 parsel ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

39. Pınarbaşı İlçesi, Yeni Camii Mahallesi, 150 ada 1 parsel ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

40. Develi İlçesi, Yedek Mahallesinde, kamu orta malına ait 350 ada, 152 parsel, 349 ada, 7 parselin bir kısmı ile kadastro harici alanda tespit edilen "Develi Dağı Yerleşimi ve Nekropol Alanı"nın I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

41. Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2782 ada, 139 ve 140 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

42. Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2782 ada, 148 ve 149 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

43. Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2841 ada, 20, 21, 22, 24, 28, 35 ve 36 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

44. İncesu Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

45. İncesu Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

46. Tomarza İlçesi, Aşağı Mahalle, 125 ada, 7 parselin batısı ve Yavuzselim Mahallesi, 2386 ada, 9 parselin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

47. Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2786 ada, 69 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

48. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

49. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2022 tarih ve 2022/424 sayılı kararı ile reddedilen, 38 AB 114, 38 AB 120 ve 38 AB 160 plakalı özel halk otobüsü işletmecilerinin 10 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebine talep sahipleri tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi.

50. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2022 tarih ve 2022/424 sayılı kararı ile reddedilen, 38 AB 114, 38 AB 120 ve 38 AB 160 plakalı özel halk otobüsü işletmecilerinin 10 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebine talep sahipleri tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

51. Özvatan İlçesi, Küpeli Mahallesinde bulunan İmamoğlu Sokağı isminin Necmiye İmamoğlu Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

52. İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

53. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

54. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

55. 38 AB 119 plakalı özel halk otobüsü işletmecisinin 10 yıl olan sözleşme süresinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

56. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 38 AHB 736 plakalı aracın Akkışla Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

57. Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere 38 BN 192 plakalı cenaze taşıma aracının Akkışla Belediyesine hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.

58. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 38 EZ 024 plakalı aracın Akkışla Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

59. Erciyes dağını kaplıca turizmine kazandırmak amacıyla açılması planlanan Jeotermal Sondaj Kuyusunun ortak proje kapsamına alınması ve mali destek sağlanması için Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile İş Birliği Protokolünü ve bu protokol kapsamında geliştirilecek proje bazlı protokolleri imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

60. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan Soğanlı Örenyeri Işıklandırma ve Turizm Potansiyelinin Artırılması Güdümlü Projesi başlıklı proje teklifinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ortak olarak yer almasına, proje kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesince proje kapsamında 4.000.000,00 TL'lik eş finansman desteği sağlanması talebinin görüşülmesi.

61. Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi.

62. Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi, 324 ada, 111 parsel, 324 ada, 112 parsel üzerinde bulunan süt sığırcılığı işletmesinin 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.

63. Sarıoğlan kum ocağında çalıştırılmak üzere 3 adet damperli kamyon tahsis edilmesi karşılığında, yıkanmış ve elenmiş kum temin edilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sarıoğlan Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

64. Talas İlçesi, Zincidere Mahallesi, tapunun 3291 ada, 11 parselinde kayıtlı, kültür varlığı olarak tescilli parselin koruma alanında bulunan yapının; projelerinin hazırlatılarak gerekli bakım onarım, çevre düzenlemesi ve restorasyonunun yapılması ve yapının kullanımına yönelik olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile mülkiyet sahipleri arasında protokol yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

65. Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesi, 4235 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

66. Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesinde Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.11.2022 tarih, 6517 sayı ile 26.01.2023 tarih, 6715 sayılı kararlarında belirtilen alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

67. Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi 11538 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

68. Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 12098 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

69. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

70. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih, 100 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

71. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih, 101 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

72. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2023 tarih, 111 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

73. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2023 tarih, 112 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

74. Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 4539 ada, 1 parsel, 4540 ada, 1 parsel, 4556 ada, 1 parsel, 4563 ada, 1 parsel ve 4544 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

75. Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesi, 9825 ada 4, 6, 7 parseller ile 13312 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

76. Mülkiyeti İncesu Belediyesine ait İncesu İlçesi, Karamustafa Paşa Mahallesi, 2047 ada 2 ve 3 parseller ile 2051 ada 2 ve 3 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

77. Felahiye İlçesi, Beyler Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 670 ada 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

78. Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait, 334 ada 61, 62, 63, 64, 65, 110, 114, 227 ve 229 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

79. Felahiye İlçesi, Kuruhüyük Mahallesi'nde, mülkiyeti şahsa ait 106 ada 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

80. İncesu Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih, 84 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

81. İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, mülkiyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı 1062 ada, 1 parsel, 1064 ada, 1 parsel, 1065 ada, 1 parsel, 1066 ada, 1 parsel, 1067 ada, 1 parsel ve 1068 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

82. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih, 91 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

83. Melikgazi Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih, 92 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

84. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 07.03.2023 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

85. Talas İlçesi, Alaybeyli Mahallesi, 107 ada, 102 ve 103 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

86. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.05.2023 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

87. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.05.2023 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

88. Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi, 2843 ada, 42 numaralı parsel ve 2841 ada, 13 ve 14 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

EK GÜNDEM

89. (1)  Melikgazi İlçesi, Büyükbürüngüz Mahallesi 133 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

90. (2) Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 12898 ada 1 parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

91. (3) İncesu Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

92. (4) İncesu Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

93. (5) İncesu İlçesi, Vali İhsan Aras Mahallesi mülkiyeti İncesu Belediyesine ait 1648 ada 2 ve 3 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

94. (6) Özvatan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, 289 ada 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

95. (7) Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Kentsel Sit Alanında, 328 ada, 5 parsel ile 328 ada, 113 parsel üzerinde bulunan, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazların 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.

96. (8) Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışmasında, “İnançlar Toprağı Kayseri” isimli proje ile ödül almaya hak kazandığımızdan projenin yapılması için, kurumumuzu temsile, ilzama, proje belgelerini imzalamaya ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

97. (9) Sarız İlçesi, Çörekdere Mahallesi, 104 ada 65 numaralı parselin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

98. (10) Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, 99 ve 100 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

99. (11) Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, 537, 545 ve 549 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

100. (12) Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesi, 935 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

101. (13) Talas Belediye Meclisinin 08.05.2023 tarih, 67 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

102. (14) Özvatan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, mülkiyeti Özvatan Belediyesi’ne ait, 276 ada 44 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

103. (15) Bünyan İlçesi, Yavuselim Mahallesi, 412 ada 72, 73, 77, 78 ve 80 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

104. (16) Bünyan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 1999 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.