1.Tomarza Belediyesinin, Tomarza İlçesi merkez mahallelerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Kocasinan İlçesi, Erkilet Camikebir Mahallesi, 468 ve 469 numaralı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 4871 ada 1 parsel ve 4692 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2018 tarih, 458 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi aşamasında yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan İlçesi, Elagöz Mahallesi, 7147 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 11.02.2019 tarih, 50 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarih, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ve 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarih, 134, 135, 136, 137, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, Danıştay 6. Dairesi'nin 12.07.2018 tarihli ve 2017/4840, 2017/7567, 2017/4783, 2017/4842 sayılı kararlarına istinaden Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin dava konusu edilen muhtelif maddelerinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı uygulamalarda yaşanılan sorunların giderilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kayseri Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde bulunan 165, 166, 167, 168 ve 169 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi, 1799 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Kayseri Üniversitesi’nin kullanımına açılmak üzere üniversite planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Belediyemizin 2018 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.