1. Melikgazi Belediye Meclisinin 01.04.2013 tarih, 103 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.05.2013 tarih, 156, 157, 158, 159, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 08.05.2013 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 98, 99, 100, 101, 103, 105 ve 108 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Melikgazi Belediyesi’nin, Selçuklu Mahallesi, 3897 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Melikgazi Belediyesi’nin, Camikebir Mahallesi, 1558 ada, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 362, 363 ve 364 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 3 parsel, 3597 ada, 1 parsel, 3729 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ancak takas sonucu Belediyemize geçecek olan Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 7 parsel, 3597 ada, 2 parsel ve 3729 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
9.Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.