1.Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 24.12.2014 tarih, 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde Kocasinan Bulvarı Kuzeyinde yer alan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarih, 274 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ve 245 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.İmar planlarında uygulama bütünlüğünün sağlanması ve imar planlarındaki uygulamaya yönelik hususları açıklayan belediyemiz imar uygulamaları, plan notları ve lejant çalışmasının yeniden değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 5402 ada 1 parsel ve 5403 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacı Kılınç Mahallesi, 7850 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.1. Hukuk Müşavirliğinin, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 2888 ada 4 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yeniden yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Develi Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih, 94 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.İncesu Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.1. Hukuk Müşavirliğinin yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.