1. Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait 7316 ada, 3 parsel nolu 26.480,57 m²’lik taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü arasında 28.03.2016 tarihinde yapılan protokol kapsamında Belediyemize devredilecek olan, 7316 ada, 5 parsel numarasını alan 10.480,42 m²’lik alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 170 ada, 9, 10 ve 11 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından yapılan itiraz talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Talas Belediyesinin, daha önceki kararına istinaden hazırlanıp, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.01.2016 tarih, 24 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kadastro yoluna bastığı bilgisiyle konut olarak planlanan kütlenin, harita tescil işlemlerinde başka bir alana bastığı belirlendiğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. İncesu Belediyesinin, Karahöyük Mahallesi'nde 106 ada, 300 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi'nde 209 ada, 38 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi'nde mülkiyeti Bünyan Belediyesi'ne ait 53 ada, 1, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik ve Düzencik Mahallerinde bulunan 150 ada, 82-131 parsel, 355 ada, 1 parsel, 361 ada, 19-22 parsel ve 420 ada, 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarih, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Talas Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 84, 85, 86 ve 87 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Bünyan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi’nde yaklaşık 18 ha alanda 5393 sayılı kanunun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Kocasinan Belediyesinin, Oymaağaç Mahallesi 6577 ada, 11 ve 12 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi'nde imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.