1.Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi 12780 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık 22,20 hektarlık alanın, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Yönetmeliğe göre Kentsel Yenileme alanı ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesi 4599 ada, 45 ve 68 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesi 4598 ada, 60 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 4539 ada, 1 parsel, 4540 ada, 1 parsel, 4556 ada, 1 parsel, 4563 ada, 1 parsel ve 4544 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi sınırında kalan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Proje alanında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih, 184 ve 199 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2019 tarih, 204, 205, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde daha önce planları yapılan 42 hektarlık alanın, yol bağlantısının sağlanması amacı ile ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih, 142 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.