17/10/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. Boğazlıyan İlçesi ve Ovakent Beldesine yapılacak olan park ve wc gibi yapımların ücretsiz yapılması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarının kesişim noktası olan Sanayi Kavşağı önüne hazırlanan Köprülü Kavşak Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Mimarsinan Parkı içerisindeki yeraltında 2 kat, yaklaşık 450 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6440 ada, 1 parsel, 6442 ada, 41 parsel, 6444 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Kocasinan Belediyesinin, Düver Mahallesi sınırları içinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Kocasinan ve Melikgazi ilçesi sınırları içinde, Sivas Caddesinin Mimarsinan Kavşağına kadar olan bölümünün büyük bir çoğunluğu İmar Planlarında konut alanı olarak planlı olduğundan planlamada yer alan konut dışı kentsel çalışma alanlarının da konut alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarih, 259, 260, 262, 263 ve 265 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.