1.      Yahyalı İlçesi, Dikme Mahallesi, Avkasıl Mevki, 141 ada, 39, 42 ve 56 numaralı parseller ve Karaköy Mahallesi, Yılanhopuru, Avgasıl ve Karayer Mevkii 148 ada, 57, 58, 59 ve 148 parseller ile 155 ada, 36 numaralı parselde Güneş Enerji Santrali, 1 adet Rüzgar Türbin Alanı ve Ulaşım Yolları için 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2.      Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, 3597 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3.      Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, 3726 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4.      Kocasinan İlçesi, Molu Mahallesinde, mülkiyeti şahsa ait, 108 ada, 507, 513, 514 parsel ve 123 ada, 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5.      Melikgazi İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 8784 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adası ve güneyinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6.      Melikgazi İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 5076 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7.      Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 12413 ada, 1 parsel, 150 ada, 1 parsel ve 167 ada, 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8.      Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 5367 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasında 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9.      Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 12098 ada, 1 parsel, 12118 ada, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10.  Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi (tapuda Aydınlar Mahallesi), 12020 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11.  Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 9290 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ve doğusunda Vekse Mahallesinde kadastro harici taşlık olarak bulunan 1/5000 ölçekli imar planı bulunmayan alanda Mezarlık Alanı planlanabilmesi için, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12.  Melikgazi ilçesi, Germir Mahallesi, 11455 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzey kısmında Park Alanı olarak planlı yerin resmi kurum alanı olarak, bu yerin doğusundaki Park Alanı olarak planlı yerin ise Otopark Alanı olarak planlanması için 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13.  Melikgazi İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 2851 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Park Alanı olarak planlı yerin, bölgenin ihtiyacına istinaden kuran kursu yapılabilmesi için Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanı olarak planlanması yönünde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14.  Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesi, 11218 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması için 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.07.2023 tarih 312 sayılı kararına istinaden onaylanmış olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygulama imar plan notları ve lejantının 25. Maddesine proje müellifleri ve arsa sahiplerince askı süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16.  Develi Belediyesine 80.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17.  İncesu Belediyesine 90.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Yahyalı Belediyesine 70.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.