1.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih, 254 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 5401 ada 3 ve 5 parseller, 5404 ada 2 parsel, 5405 ada, 2 ve 4 parseller, 5406 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi 11464 ada 38 parsel nolu taşınmaz ve 6913 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan İlçesi, Oruçreis ve Mithatpaşa Mahallelerinde planlı bulunan, Karpuzatan Deresi ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediye Meclisinin 09.08.2018 tarih, 284, 285, 286, 287 ve 288 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 10867 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Belediyemiz Meclisinin 12.06.2017 tarih, 241 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yaptığı itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kayseri Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan sokak ve caddelere isim verilmesi talepleri hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Belediyemiz 2018 mali yılı gelir tarifesine ek olmak üzere Şehir Mezarlığında yeni yapılacak olan 64. adadaki mezarların satış fiyatının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.