1. Mülkiyeti Belediyemize, intifa hakkı Türk Eğitim Derneğine ait, Kavakyazısı Mevkii, 121 pafta, 853 ada, 5879 parselde, TED Koleji parsel üzerine çekme mesafelerine uyarak, toplam 1295 m² den oluşan iki katlı yemekhane ve konferans salonunda oluşan yeni bir bina inşa etme talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  2. İncesu Belediyesi Bahçesaray Mahallesi 141 ada, 3 ve 4 parsel, 132 ada, 17 ve 18 parsel, 137 ada, 135 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  4. Talas Belediyesi Alidağı üzerinde söz konusu alana hizmet sağlanması amacı ile bu alanın belediye hizmet alanı (BHA) olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  5. Gesi Belediyesi, Çamlık mevkiinde yapılan park alanına hizmet sağlanması amacı ile bu alanın Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  6. Sivas Caddesi ile Molla Sokak ve Esen Sokak arasındaki bölgede 1/1000 ölçekli 29M-IIa ve 29M-IIb alanda yaya yolu planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  7. 1/25000 ölçekli nazım imar planına; Kaski (Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi), Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü, İncesu Belediyesi, Erkilet Belediyesi, Ebiç Belediyesi, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Adana Orman Bölge Müdürlüğü Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kayseri Orman İşletme Şefliği ve Develi Orman İşletme Şefliği, Sakar Çiftliği Köyü muhtarı Kadir MUSLU, Beğendik mahallesi muhtarı Mahmut GÜNEK, Seslibaşı Ağaçlandırma Derneği Başkanı Behzat USTA, Tahsin BAKIRTAŞI ve ailesi, Mustafa NESLE, Mehmet Süreyya NESLE, Zekeriya NESLE, Fatma NESLE KOCAOĞLU, Şaban ATALAY ve ailesi, Şükrü KARATEPE’ye vekaleten Özsoy Ömer TÜRKTEKİN, Seval KILIÇASLAN ve Mehmet BAYRAKTAR ve ayrıca 80 adet dilekçe sahibi, parsellerinin Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde Orman Alanı olarak planlı yerde kalmasından dolayı plana askı ilan süresinde yapılan itirazların incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  8. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Erciyes Belediyesi sınırları içerisinde Kentsel Sit alanı ilan edilen yerin, imar planlarına işlenmesi, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planına yapılan itirazlarla birlikte değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.