1.Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt ve Melikgazi Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, 12697 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda sporcular için kamp eğitim merkezi yapılacağından 5216 Sayılı Kanunun 7-c Maddesine istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 2888 ada 4 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2017 tarih, 442 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesinde muhtelif ada parseller ve çevresinde yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2017 tarih, 393 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.12.2017 tarih, 508 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli Kocasinan İlçe Bütünü Revizyon Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 6 hektarlık alanın 6306 sayılı kanun kapsamında 27.12.2016 tarih, 2016/9706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen ve 1. Etap olarak belirlenen kısımda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.İncesu Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan muhtelif ada ve parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.