1. Kocasinan İlçesi, Karpuzatan mevki, 3890 ada, 6 parselde kayıtlı, 25.000.04 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Aydınlar mevki, 1319 parselde kayıtlı 97.537,31 m2 taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt mevki, 148 ada, 1 parselde kayıtlı, 7597.65 m2 taşınmaz ile mülkiyeti İl Özel İdare Müdürlüğü adında kayıtlı, Kanlıyurt mevki, 1253 ada, 6, 209,210,594,677, 211, parseller ile takas işlemine tabi tutularak tapu devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ve İl Özel İdaresi Kıymet Takdir Komisyonları tarafından hazırlanan değer tespit raporlarının görüşülmesi talebi, hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  2. Talas Belediyesi Mülkiyeti kendilerine ait 1 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu Pazar alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  3. Cebir Muhtarlığının 29.01.2007 tarihli dilekçesi ile, Kayseri Valiliğinin 05.08.2004 tarihinde yapılan komisyonun tespitine istinaden, Mahallelirinin Zincidere Belediyesine bağlanması talebi, hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.02.2007 tarih, 45, 46, 47, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.