1. Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Konaklar Mahallelerinde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 8079 ada, 1 parsel ve 5945 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Develi Belediyesinin, Develi ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Melikgazi Belediyesi, 01.12.2014 tarih ve 410 sayılı Meclis kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bünyesinde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kurulmuş olup, Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi 4. fıkrasına göre Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi 
4. Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, 7469 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediyesi tarafından nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Belediyemiz Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Osman Kavuncu Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı kesişimin de yer alan karayolları kavşağı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Fen İşleri Daire Başkanlığının, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı üzerinde yapılan Köprülü Kavşak projesine uygun olarak 1/1000 ölçekli 30M-IVb, 30M-IVc uygulama imar planı paftalarındaki alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Talas Mevlana Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.10.2014 tarih, 675 sayılı kararına istinaden yapılmış olan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğindeki konut alanlarının yoğunluk değerinin arttırılması istenerek askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Zincidere Mahallesi, 3935, 3936, 3937 ve 4105 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Erciyes Dağı, Kış Sporları Turizm Merkezi içindeki 39 pafta, 10803 ada, 4 parsel (eski 2688) nolu taşınmazın bulunduğu alanda fiilen yol bulunduğundan bahisle Kayseri-Develi Karayolunu Hisarcık Kapıya (Halilin Yurdu) bağlayan yolun 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Örenşehir Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih, 608 sayılı kararına istinaden yapılmış olan ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde İncesu Belediyesince yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Develi Belediyesi, Reşadiye Mahallesi 520 ada, 111 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Kayseri İli, Yahyalı ve Develi İlçeleri sınırları içerisinde yapılmak istenen proje ile, bağlantı yolları ile birlikte 52, 5 MW kurulu güce sahip 22 adet tribün, şalt sahası, idari tesisler, trafo alanı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 9 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 1. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 11 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 2. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 17 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 3. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Sahabiye-Fatih Mahallelerinde 13 hektarlık bölgenin Kentsel Dönüşüm 4. Proje alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi