1.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.03.2010 tarih ve 64 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2.Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 52 sayılı kararı ile, Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkiinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde, Recep GÜRPINAR ve İbrahim AKSOY tarafından yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3.Belediyemiz Meclisinin 15.01.2010 tarih ve 41 sayılı kararı ile, onanan Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkiinde revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4.Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih ve 51 sayılı kararı ile, Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Nafiz KAHRAMAN, Hasan KAHRAMAN ve Mümin YETKİN tarafından yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Sümer mevkii, 117 pafta, 620 ada, 1 parsel, 352 pafta, 1591 ada, 1799 parsel, Yenidoğan Mahallesi 1 pafta, 4 ada, 1 parsel 5 ada, 12 parsel ve 1 pafta, 5 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6.Talas Belediyesinin, Şakşak mevkiinde mülkiyeti şahsa ait, 35 pafta, 1001 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.04.2010 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih, 79, 80, 81 ve 82 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesinde, 5148 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.