16/05/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. 41. maddelerine istinaden Belediyemizin 2013 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
2. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/A maddesi gereğince (6527 Sayılı Kanunun 5.maddesi ekli) vergi ve harçların belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1013 parsel numaralı taşınmazın batısındaki alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4. Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi K35-a-22b-3a pafta, 3628 ada, 1 numaralı parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet Meydanı düzenlemeleri kapsamında imar planlarında yer altı otoparkı planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6. Abdullah Gül Üniversitesi destekleme vakfı, Kocasinan İlçesi Sümer Mah. 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 80, 83 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8. Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 215 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.