1.Melikgazi Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 94, 96, 97, 98, 99, 100 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesinde 12493 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Talas Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.İncesu Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 37, 39, 40 ve 41 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’nin, Yahyalı İlçesi, Yenice ve Çamlıca Mahalleleri sınırları içerisindeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.İlimiz, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesinde yaklaşık 9,7 hektarlık alan ve Kayseri İli Melikgazi İlçesi Köşkdağı Mahallesinde yaklaşık 1,1 hektarlık alanda 5393 sayılı Yasa'nın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Erkilet ve Köşkdağı Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Proje alanı ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.İlimiz, Kocasinan İlçesinde Cırkalan Mahallesinde yaklaşık 5 hektarlık alanda, 5393 sayılı Yasa'nın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Cırkalan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanı ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Özvatan Kaymakamlığı ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleneksel Üretimin tescillenmesi amacıyla Bal ve Çömlek Peynirinin Coğrafi İşaretleme projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesinin katkı sağlaması talebinin görüşülmesi.