1. Melikgazi Belediye Meclisinin 09.11.2023 tarih, 287 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi Belediye Meclisinin 09.11.2023 tarih, 288 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 410 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneybatısı ile 431 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın güneybatısında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 14987 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5.  UKOME Kurulu'nun 12.10.2023 tarih, 2023/10-28 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi

6.  Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinin Sivas Bulvarına bağlantısını sağlayan yolların 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih, 350 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde Hacılar Belediyesi ve Yukarı Mahalle, 4412 ada, 2 ve 12 parsel numaralı taşınmaz hissedarı tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih, 352 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih, 353 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 200 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 203 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12.  Pınarbaşı Belediye Meclisinin 07.11.2023 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Sarız Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Bünyan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Bünyan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Bünyan İlçesi, Büyüktuzhisar Mahallesi, 3369 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Develi Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Develi Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih, 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Hacılar Belediyesine 140.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Akkışla Belediyesine 5.850.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

     21. Pınarbaşı Belediyesine 70.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.