1.Melikgazi İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz Meclisinin 11.06.2018 tarih, 245 sayılı Meclis Kararına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarına askı ilanı aşamasında iken parsel hissedarları tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi İlçesi, Tınaztepe Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 13065 ada, 1 parsel ve 13066 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih, 352, 356, 357, 360 ve 361 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarih, 381, 382, 383 ve 384 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Hacılar İlçesi, Aşağı Mahalle, 4359 ada, 26 ve 27 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 5216 Sayılı Kanunun 7-c Maddesine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.