1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Program teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2013 Mali Yılı performans Program teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2013 Mali Yılı performans Program teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 4. Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 5. Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 6. Melikgazi Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 7. Kocasinan Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 8. Talas Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 9. Hacılar Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 10. İncesu Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 11. Belediyemiz Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 631 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar planlarına askı ilan süresi içerisinde İsmail Celalettin ÖZYAĞMUR tarafından yapılan itirazı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Belediyemiz Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 525 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde İsmail Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mahallesi, 7202 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Melikgazi İlçesi, Erciyes dağı kış sporları turizm merkezine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hisarcık Kapısı ve Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.11.2012 tarih, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.11.2012 tarih, 272, 273, 274 ve 275 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.