1. Hacılar Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih, 70 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Hacılar İlçesi, Aşağı ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde kentsel dönüşüm alanında mülkiyet durumundan kaynaklanan uygulama sorunlarının giderilmesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasını sağlamak amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Kocasinan İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde (tapuda Kavakyazısı Mahallesi), 7203 ada 1 parselin kuzeyinde, 4572 ada 1 parselin ise güneyinde bulunan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih, 139 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Özvatan Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Argıncık Mahallesinde bulunan yaklaşık 7 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Develi İlçesi, Yenimahalle Mahallesinde, 1502 ada, 5 parsel ve aynı parselin kuzeyinde bulunan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Talas Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih, 134 ve 136 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Huzurevi İç Hizmet Yönergesi Uygulama ve Esaslarının yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Akkışla Belediyesi’ne 5.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Yahyalı Belediyesi’ne 18.500.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Talas Belediyesi’ne 42.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Develi Belediyesi’ne 58.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Pınarbaşı Belediyesi’ne 40.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Melikgazi Belediyesi’ne 340.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.