16/10/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

1. Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 101 ada, 142, 144, 150, 151, 152 ve 183 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Kocasinan Belediyesinin, Yenişehir Mahallesi, 4093 ada, 3 parsel no'lu taşınmaz, 2754 ada, 3 parsel ile 2757 ada, 1 parsel ve 626 ada, 242 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
3. Kocasinan Belediyesinin, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 3279 ada, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
4. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 7414 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 426, 429, 430, 433, 434, 436, 437 ve 438 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461 ve 460 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarih, 211, 212, 213, 214, 215 ve 216 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Akkışla Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih, 24 ve 25 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
9. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.