1. Melikgazi İlçesi, Şirintepe (Mimarsinan) Mahallesi 729 ada 1 parsel ve 994 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların güneyinde bulunan alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih, 242, 243, 244, 245, 246, 248 ve 249 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Hacılar İlçesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2022 tarih, 332 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 ve 206 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Kocasinan Belediye Meclisinin 08.12.2022 tarih, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Bünyan Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih 64 sayılı ve 06.12.2022 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih, 69, 70 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 652.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Develi İlçesinde uygun görülecek bir yere Dr. Şahin TÜRKBOYLARI isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Hacılar İlçesinde hayırsever Özkaya Ailesi tarafından yaptırılan mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait Halit ÖZKAYA Kütüphanesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesine 15 yıllığına tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.