1. Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, Hıdırellez tepesi ve civarında Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 532 sayılı kararına istinaden yapılan ilave Nazım İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, Kılıçkaya mevkii, 3 pafta, 1565 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi İlçesi, Beştepeler Mevkiinde bulunan, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli alanda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.07.2006 tarih ve 579 sayılı kararı ile sit alanı sınırı yeniden belirlenmiş olup, 1. derece arkeolojik sit sınırının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 259, 260, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 210, 211, 212, 213 ve 215 kararların incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. 2012 yılı Katı Atık Depolama Ücret Tarifesi’nin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Ticari araçlarda reklam bulundurulması hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklik ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorkların ticari araç izin belgesi ve ticari araç reklam yetki belgesi düzenleyip verme görevi Belediyemiz yetki ve sorumluluğuna devredilmiş olup, Kent Estetik Kurulunun izninden sonra Belediyemize peşin olarak ödenecek olan Ücret tarifesinin belirlenmesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.