1.Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projeleri devamında 2. Etap olarak belirlenen alanlar için imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih, 437 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 268, 269, 270 ve 271 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, Erkilet Bulvarı-Mehmet Tarman Cad. kesişimindeki kavşakta imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 138 ve 140 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih, 129 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan Belediyesinin, Erkilet General Emir Mahallesi, 9193 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi 4864 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Talas İlçe merkezini kapsayan imar planına şahıslar tarafından yapılan itirazlarda Kiçiköy Mahallesi Tut Kavşağının kuzeyinde bulunan ibadet alanı ile konut alanı yer değiştirilmesine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Talas Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih, 77 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.İncesu Belediyesinin, Süksün/Zafer Mahallesi, 1092 ada, 1 parsel, 1092 ada 2 parsel ve 255 ada 315 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.İncesu Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 75 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahalle, 4324 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Bünyan Belediyesinin, Sultanhanı Mahallesi 1251 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda köy yerleşik alanı sınırı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Bünyan Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Yeşilhisar Belediyesinin, Başköy Mahallesi, 153 ada, 84 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Sarız Belediyesinin, muhtelif mahallelerde bulunan alanda 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Özvatan Belediyesinin, Yeni Mahalle, 5 pafta, 239 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.ND İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesinde 18. Madde düzenleme sınır içerisinde kalan plansız alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi, 1615 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Melikgazi Belediyesinin, Caferbey Mahallesi, 80 ada 30, 31 parsel ve 12231 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 6341 ada 1 parsel ve 4592 ada 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Yeşilyurt, Mimarsinan ve Sakarya Mahallelerinde muhtelif ada ve parsellerde bulunan taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesinde muhtelif ada parseller ve çevresinde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu kararına istinaden Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi, Doburcalı Mevkii'nde mülkiyeti hazineye ait 371 ada, 60, 61, 66 ve 68 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek tarım köy projelerinin yapılabilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi 9119 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki bölgede imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Develi Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Develi Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi, 101 ada, 194 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi 1433 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi 53 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Akkışla Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 12490 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
40.İncesu Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
41.Felahiye Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
42.Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün, Dervenk (Mimarsinan) Viyadüğü ve bağlantı yolları ikmali yapım işi bünyesinde yapılması planlanan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
43.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, Fatih Mahallesinde 330 ada 1 parsel ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
44.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde bulunan yaklaşık 9 hektarlık alanda, Kayabaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı olarak ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
45.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesinde bulunan yaklaşık 22 hektarlık alanda, Cırkalan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı olarak ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
46.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan yaklaşık 42 hektarlık alanda, Erciyes Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı olarak ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
47.Muhtelif bulvar, sokak ve kümeevlere isim verilmesi veya mevcut isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
48.Yaşar KÜÇÜKÇALIK isimli hayırseverin Belediyemizce yaptırılacak bir eğitim yapısına kendisinin ya da bir yakınının isminin verilmesi şartıyla yapacağı bağışın kabul edilmesi talebinin görüşülmesi.
49.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Belediyemize tahsis edilen Yahyalı İlçesi, Yuları Mahallesi, 712 parsel numaralı, 22.770,00 m² yüzölçümlü, üzerinde soğuk hava deposu bulunan taşınmazın Belediyemiz adına olan tahsisinden vazgeçilmesi talebinin görüşülmesi.
50.Kayseri ve Civarı Yakacak Alım ve Dağıtım (YAK-TAŞ) A.Ş.’nin şirket sermayesini 3.600.000,00-TL’den 3.850.000,00-TL’ye çıkarmasından doğan ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından kullanılmayan 25.000,00-TL’lik rüçhan hakkının tarafımızdan kullanılıp kullanılmayacağı hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                                 EK GÜNDEM
 
1.(51) Mülkiyeti Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ye ait olan Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesinde bulunan muhtelif ada ve parsellerin “Besi ve Hayvancılık Projesi” kapsamında Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından satışının yapılabilmesi için yetki ve izin verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(52) Mülkiyeti T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde Bulunan muhtelif ada ve parsellerin satın alınması talebinin görüşülmesi.
3.(53) Belediyemizin yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 130.000.000-TL Ulusal bankalardan kredi alınabilmesi için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ve kişilere yetki verilmesi talebi.
4.(54) Kocasinan Belediyesine 50.000.000-TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
5.(55) Develi Belediyesine 8.000.000-TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
6.(56) Çeşitli spor branşlarında üstün başarı gösteren Ali DOĞAN, Samet KÖKLÜ ve Aslıhan Savan KUŞ isimli sporculara ödül verilmesi talebinin görüşülmesi.
7.(57) Kayseri Büyüşehir Belediyesi Ali Rıza ÖZDERİCİ, Mustafa KOYUNCU ve Hacı Rukiye GAZİOĞLU Huzurevi ve Bakımevi’nin %38’lik kısmının vakıfları tarafından yapıldığı iddiası ile Kayseri Darülaceze Vakfı’nca sunulan uzlaşma talebinin görüşülmesi.
8.(58)Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Melikgazi ve Kocasinan İlçelerinde bulunan toplam 8,5 hektarlık alanda “Kentsel Dönüşüm Proje Alanı” ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
9.(59) Etüd ve Projeler Daire Başkanlığının, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi ile ilgili olarak Kayseri-Develi yolunda imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(60) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3721 ada, 1 parsel ve 6331 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
11.(61) Akyapı İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin Oymaağaç Mahallesi, 6576 ada, 2 parsel ve 6578 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
12.(62) Kocasinan Belediyesinin, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde, Yemliha yerleşiminde yaklaşık 100 hektarlık alanda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
13.(63) Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde bulunan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(64) Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesi 331 ada, 16 parsel numaralı taşınmaz ve civarının bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi.
15.(65) Talas Belediyesinin, Erciyes Mahallesindeki kadastro harici bölgenin “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Talas Belediyesine yetki devri yapılması talebinin görüşülmesi.
16.(66) İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi 1267 parsel numaralı taşınmaz ve civarında nazım imar plan talidatı yapılması talebinin görüşülmesi.
17.(67) İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 371 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
18.(68) İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 1575 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı ve ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
19.(69) İncesu Belediyesinin, Garipçe Mahallesi, 148 ada, 1, 2, 3, 8, 9 ve 10 parsel ile 114 ada, 29 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
20.(70) Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi 4057 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi.
21.(71) Melikgazi Belediye Meclisince alınan 07.08.2017 tarih, 304 sayılı kararına istinaden Konaklar Mahallesinde bulunan muhtelif parsellerin fiili duruma uygun olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
22.(72) Melikgazi Belediye Meclisince alınan 10.08.2017 tarih, 367 sayılı karara istinaden plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
23.(73) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 317 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
24.(74) Melikgazi Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25.(75) Kocasinan Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 164 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
26.(76) Kocasinan Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih, 185, 187, 188, 189 ve 190 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
27.(77) Talas Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
28.(78) Hacılar Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih, 50, 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29.(79) Develi Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 69 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
30.(80) Develi Belediye Meclisinin 09.08.2017 tarih, 75 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
31.(81) İncesu Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 82, 83, 95, 96 ve 97 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
32.(82) Tomarza Belediye Meclisinin 04.08.2017 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
33.(83) Bünyan Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
34.(84) Özvatan Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.