1. Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan ve içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar plan yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih ve 144 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Talas Mahallesi, 1619 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 77 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 13.05.2013 tarih ve 397 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 367 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi planında, Ana giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar Kapısına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 143 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Mülkiyeti Belediyemize tahsisli Mimarsinan 373 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisinin yapılması için muvafakat edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 05.08.2013 tarih, 138 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Kocasinan İlçesi Tanpınar Mahallesinde havaalanının doğusunda az yoğun konut alanı olarak planlı alanın küçük sanayi sitesi olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.