1. Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, 315 pafta, 7190 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2. Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, 1/25.000 ölçekli ilave + revizyon Çevre Düzeni planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4. 18 Meslek gurubuna yönelik olarak kurulan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet, Oymaağaç, Anbar mevkiinde 1.000.000M2’nin üzerinde bir alanda, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5. Belediyemiz, Kayseri İmam Hatip ve İlahiyat Yardım Derneği ile Erciyes Üniversitesi arasında yapılan protokol çerçevesinde 1/5000 ölçekli 28N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6. İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Talas İlçesi, Harman Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 353 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli K35-d-07a-4a imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.