1. İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesinde 367 ada, 37 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi'nde, 11424 ada, 3 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. İncesu Belediyesinin, Karahüyük Mahallesi, Sıkçakıl mevkisinde bulunan 106 ada, 120, 122, 169, 170 ve 171 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi, Beşağıl mevkisinde bulunan 206 ada, 39 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. İncesu Belediyesinin, Yarım Mahallesi, 311 ada, 12 ve 13 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesi, 3399 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde, 9276 ada, 3 ve 2 no’lu taşınmazların doğusundaki alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi’nde, 2549 ada, 32 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yüzüncüyıl ve Hasanarpa Mahalleleri sınırları içerisinde, K34b20c2a, K34b20b3d, K34b20b3c paftalarında yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi'nde 3058 ada 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Kocasinan Belediyesinin, 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için yetki devri yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2015 tarih, 917 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Talas Belediyesinin,, Kamber Mahallesi, 1302, 1303 ve 1433 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Talas Belediyesinin, Çatakdere Mahallesi, 2 ve 931 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Bünyan Belediyesinin, Cami Kebir Mahallesi'nde mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait 616 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi'nde, muhtelif parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Akkışla Belediyesinin, Uğurlu Mahallesi'nde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 177 ada, 22 parsel ile mülkiyeti Akkışla Belediyesine ait 178 ada, 68 numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Talas Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 43, 44 ve 45 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 23 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Özvatan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Özvatan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.