1.      Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih, 337 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/25.000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2.      Melikgazi İlçesi, Büyükbürüngüz Mahallesi, 132 ada, 50 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3.      Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi, Gölbaşı Mevkiinde köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4.      Melikgazi İlçesi, Güzelköy Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 622 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5.      Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 623 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6.      Melikgazi İlçesi, Küçükbürüngüz Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 624 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7.      Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 625 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8.      Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2023 tarih, 626 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9.      Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10.  Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11.  Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12.  Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13.  Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14.  Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15.  Melikgazi Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16.  Kocasinan İlçesi, Molu Mahallesi, 108 ada, 507, 513, 514 parsel ve 123 ada, 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17.  Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, 101 ada, 138 ve 253 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği ve ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18.  Kocasinan Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19.  Kocasinan Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 45 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20.  Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, 837 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21.  Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.03.2024 tarih ve 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22.  Develi İlçesi, Ayşepınar Mahallesi, 2800 ada, 4 numaralı parselin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılmasını talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23.  İncesu Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24.  İncesu Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. İncesu Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.