1.Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 8898 ada 4 parsel ve civarına ilişkin imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 7098 ada, 3, 4, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.10.2018 tarih, 399 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Talas Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 sayılı ve 06.03.2019 tarih, 55, 56 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde mülkiyeti TOKİ’ye ait olan 11081 ada 20 parsel ve 11099 ada 27 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarındaki plansız alana ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.