1. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  2. Belediyemizce yürütülen adres ve numaralama çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi için yeni açılan yollardan genişliği 40 metre ve daha az olanların niteliğinin cadde ve sokak olarak tanımlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  3. Talas Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Özel Vakıf Üniversitesi alanının 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  4. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Talas Belediyesi Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi, 7-8 pafta, 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 08.06.2012 tarih, 133, 134, 135, 136 ve 137 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
  6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih, 118,119 ve 121 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.