1. Uğurevler-Yıldızevler Mahallesinin bulunduğu alan civarında yapılan revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Uğurevler 419 pafta, 3220 ada, (31-32-33-34-35-37-38 ve 1895) parsel nolu taşınmaz malikleri tarafından yapılan itiraz talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  2. Kayseri Büyükşehir belediyesi 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz talepleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  3. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ve civarında, Belediyemiz meclisinin 14.02.2005 tarih, 66 sayılı kararı ile revizyon nazım imar planı yapılan alana ilişkin Kayseri İdare Mahkemesinin 15.02.2007 tarih, 2005/866 esas, 2007/176 karar sayılı kararı gereği yeniden hazırlanan öneri revizyon nazım imar planı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 11.05.2007 tarih, 101, 102, 103, 104 ve 106 Sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Mimarsinan Belediye meclisinin 06.04.2007 tarih, 62 ve 63 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye meclisinin 04.06.2007 tarih, 68, 70 ve 72 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
  7. Talas Belediyesi, Talas Kiçiköy Cami Vakfına ait, Harman Mahallesi, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06b nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.