1. Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 10825 ada, 1, 2, 3, 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu imar adasında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 13461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 191 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 193 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 194 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 195 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 198 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 199 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 203 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 204 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Kocasinan Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 159 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kocasinan Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih, 160 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Yeşilhisar İlçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan Soğanlı Örenyeri hakkında alınan Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 14.08.2023 tarih, 374 sayılı kararının değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. İncesu İlçesi, Furunönü Mevki, 2804 ada, 228 parsel numaralı taşınmaz üzerine Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulacak olan Rüzgar Enerji Santrali (RES) için 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Pınarbaşı İlçesi, Kurbağlık Mahallesi, 110 ada, 2 ve 3 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Yeşilhisar Belediyesine 45.275.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Sarız Belediyesine 15.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Talas Belediyesine 120.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Mahallesi, 4609 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.