1. Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 8142 ada, 1 parsel numaralı ve 8143 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, 11275 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazlar ile bu alanın yaklaşık 2 km güneyinde bulunan mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 8588 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adalarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi İlçesi, Bağpınar Mahallesi sınırları içerisinde 15740 ada, 8 ve 74 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 1.derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 12016 ada, 2 parsel numaralı taşınmazda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Talas Belediye Meclisinin 04.12.2023 tarih, 203 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Talas Belediye Meclisinin 04.12.2023 tarih, 204 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Bünyan İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 412 ada, 72, 73, 77, 78 ve 80 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Pınarbaşı İlçesi, Aşağıborandere Mahallesi, 104 ada, 30 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Tomarza İlçesi, Kızılören Mahallesi, 118 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Develi Belediye Meclisinin 04.12.2023 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Develi Belediye Meclisinin 04.12.2023 tarih, 62 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Develi Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. İncesu İlçesi, Süksün Zafer Mahallesi, 456 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Develi İlçesi, Soysallı Mahallesi'nde, 476 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Kocasinan İlçesi, Camikebir Mahallesi'nde (tapuda Erkilet Mahallesi), mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 9257 parsel ve Maliye Hazinesi'ne ait, 5263 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Kocasinan Belediyesi'ne 238.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. İncesu Belediyesi'ne 72.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. 2024 yılı Gelir Tarifesine "Kiralanan GSM kule tesis yeri diğer operatörler ile birlikte kullanılabilir." ibaresinin eklenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. 2024 yılı Gelir Tarifesine plaka tahsis ücretlerinin eklenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.