1.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Pınarbaşı İlçesi, Küçük Kömarmut Mahallesi 105 ada, 2 parsel ile Karahacılı Mahallesi 126 ada, 51 parsel numaralı mülkiyeti Pınarbaşı Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kayseri İl İdari Sınırları içerisinde yapılan, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Talas Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 127 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Talas Belediyesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan Kepez Mahallesi 1287 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın ortaokul alanı, konut alanı, park ve yol alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Talas Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 123, 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 6926 ada, 3 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 531, 533 ve 535 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.İl bütününde özel eğitim tesis talepleri ile ilgili daha iyi fiziksel şartlar sağlamak ve tesisin yakın çevresine ve trafiğe olumsuz etkilerinin en az düzeye indirilmesi adına imar plan taleplerinde yerine getirilecek kriterlerin belirlenmesi amacıyla ekte sunulan öneri planlama koşullarının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediyesi sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve sayısallaştırma yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesinde yaklaşık 17 hektarlık alanda, Tanpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanı ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Bünyan, Sarıoğlan, Felahiye, Tomarza, Sarız, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Pınarbaşı ve Özvatan İlçelerindeki kesimhanelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ruhsatlandırılması ve yönetmelikte belirtilen şartlara uygun işletilmesinin sağlanması amacıyla İlçe Belediyelerine devredilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.