15/08/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ
 

1. Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422-423 pafta, 2791 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve Şeker Mahallesi 4730 adanın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

2. Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 4031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile 4728 adanın güney doğusunda bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

3. Mimarsinan Parkı içerisindeki büyük havuzun altında 2 kat yaklaşık 500 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde yeniden peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere yapılan plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediyesinin 07.07.2014 tarih ve 159 ve 162 numaralı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

5. Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Resmi gazetede yayınlanan, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 16.05.2014 tarih, 340 sayılı kararının iptali ile Bakanlar Kuruluna önerilecek bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden tespit edilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Kocasinan Belediyesinin 2014 yılı bütçesine 500.000 TL ek bütçe yapılması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.